Untitled Document
Untitled Document
세계 최초 교회용ERP - 만나ERP
Untitled Document
 
 
 
 
▣HOME>소식및자료>공지사항
 
아프간 내 우리 선교단체 철수 요청
홍보부 2021-06-08 09:55:40 4098

         
수도권 외 지역 사회적 거리두기(1.5단계) 연장에 따른 방역조치 사항 안내 및 협조 요청 홍보부 2021.06.14
신규 선교사 파송 자제 협조 요청 홍보부 2021.05.18
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
 
Untitled Document